Powiększenie

Historia w obiektywie

Pan Admin

 

Krystyna Wańkowiczówna „Anna" córka pisarza, sanitariuszka w batalionie AK „Parasol", zginęła 6 sierpnia 1944 roku na Woli

Rtm. Witold Pilecki „Witold" dobrowolnie dostał się do KL Auschwitz, aby utworzyć ruch oporu, uczestnik powstania warszawskiego, po wojnie w konspiracji, zamordowany przez komunę

Jan Karski emisariusz władz podziemnych, który pierwszy (1942) poinformował świat o koszmarze Holokaustu.

Gen. Stefan Rowecki „Grot" pierwszy dowódca ZWZ i AK, ujęty przez Niemców w lipcu 1943, a stracony w sierpniu 1944 roku

Irena Sendlerowa w akcjach „Żegoty" ocaliła wraz z duchowieństwem katolickim 2,5 tys. dzieci żydowskich

Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka" dowódca 5. Brygady Wileńskiej AK, która w 1944 roku nie złożyła broni. Ujęty przez bezpiekę i stracony

Janina Korsun „Emilka" łączniczka zgrupowania AK „Baszta" w powstaniu, zginęła w kanałach podczas ewakuacji Mokotowa. Ciotka autora rysunku Michała Korsuna. Na okładce symbolizuje tysiące zwykłych żołnierek i żołnierzy konspiracji, którzy poświęcili życie dla ojczyzny

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Kosmiczna epopeja

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

FOTOPLASTYKON - Urodziny prezydenta

150 lat temu, 1 grudnia 1867 r., urodził się Ignacy Mościcki, wybitny uczony i prezydent Polski w latach 1926–1939. Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. Studiował chemię na politechnice w Rydze. Działał w niepodległościowym ruchu socjalistycznym i przygotowywał nawet zamach na carskiego dygnitarza Josifa Hurkę, ale zagrożony aresztowaniem musiał wyemigrować. Kilka lat spędził w Londynie, gdzie poznał Józefa Piłsudskiego, z którym połączyła go wieloletnia przyjaźń. Później przeniósł się do Szwajcarii, gdzie rozpoczął karierę naukową, specjalizując się w elektrochemii. Po powrocie do Polski w 1912 r. jako uznany wynalazca został profesorem Politechniki Lwowskiej, a potem także jej rektorem. Był budowniczym polskiego przemysłu chemicznego. Miał na swoim koncie kilkadziesiąt patentów zagranicznych i krajowych. Gdy został prezydentem RP, prawa do patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu. Więcej o Ignacym Mościckim czytaj na str. 28.