Powiększenie

źródło: Wikipedia

Wojny opiumowe

THOMAS DORMANDY

W obu XIX-wiecznych konfliktach zbrojnych między Chinami a europejskimi potęgami obrót makowym narkotykiem stał się pretektem do przejęcia władzy nad handlem na terenie cesarstwa

W maju 1839 r. aresztowano w Kantonie 1600 osób naruszających postanowienia cesarskiego edyktu, skonfiskowano 42 741 opiumowych fajek – Lin [Zexu] rozumiał fetyszystyczne przywiązanie narkomanów do ich osobistych akcesoriów – oraz zarekwirowano 41 845 skrzyń z opium. Ale ten ogromny łup był tylko ułamkiem – przypuszczalnie niespełna jedną dziesiątą – tego, co składowano na skalistej wysepce Lintin i w magazynach Faktorii. A Lin był zdeterminowany, by zniszczyć całe zapasy. Jeśli cudzoziemscy kupcy nie wydadzą mu swojego skarbu dobrowolnie, zmusi ich do tego. Nie będzie konieczny rozlew krwi. Komisarz po prostu wycofa z Faktorii całą chińską służbę i odetnie rezydentom dostawy.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Dwa oblicza marszałka

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

FOTOPLASTYKON - Ojciec niepodległości

W tym roku 5 grudnia przypada 150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Komendant Legionów i pierwszy przywódca odrodzonego państwa polskiego był jedną z najwybitniejszych postaci w naszej historii. Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II Rzeczypospolitej. Już za życia stał się legendą, na której wychowało się wiele pokoleń Polaków. Kult marszałka jako ojca polskiej niepodległości jest żywy do dziś. Ta posągowa postać nie była jednak pozbawiona wad. Krytycy zarzucali mu m.in. dążenie do wprowadzenia rządów dyktatorskich i mitologizowanie jego roli w bitwie warszawskiej 1920 r. Różne oblicza Józefa Piłsudskiego przedstawiamy na str. 10 i 14.