Korzenie nowoczesności

źródło: Forum

Gra o granicę

Leszek Pietrzak

Podczas konferencji w Poczdamie sprawa zachodniej granicy Polski stała się elementem polityki aliantów wobec powojennych Niemiec

Konferencja w Poczdamie, trzecie spotkanie wielkiej trójki (po Teheranie i Jałcie), rozpoczęła się 17 lipca 1945 r. w pałacu Cecilienhof. Oprócz Józefa Stalina i Winstona Churchilla pojawił się tam nowy prezydent USA Harry Truman, który zastąpił zmarłego 12 kwietnia 1945 r. Franklina D. Roosevelta. Już w trakcie konferencji zaszła jeszcze jedna poważna zmiana. 27 lipca w wyniku wyborów parlamentarnych rząd Winstona Churchilla utracił władzę, a nowym premierem został przywódca laburzystów Clement Attlee, który następnego dnia przybył do Poczdamu. Przywódcy koalicji antyhitlerowskiej obradowali też w nowych realiach politycznych. Wojna w Europie dobiegła końca z walnym udziałem Armii Czerwonej i jedność aliantów nie była już priorytetem. Z kolei dla Amerykanów wojna jeszcze się nie skończyła. Na Dalekim Wschodzie trwały zacięte walki z Japończykami, a ich zakończenie wydawało się teraz najważniejsze dla Amerykanów. To wszystko sprawiało, że w Poczdamie w najkorzystniejszej sytuacji był Józef Stalin, którego kraj mógł sobie przypisać największe zasługi w pokonaniu hitlerowskich Niemiec. Stalin czuł zatem przewagę nad przywódcami Wielkiej Brytanii i USA.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Kosmiczna epopeja

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Paweł Łepkowski

Kosmiczna epopeja

FOTOPLASTYKON - Urodziny prezydenta

150 lat temu, 1 grudnia 1867 r., urodził się Ignacy Mościcki, wybitny uczony i prezydent Polski w latach 1926–1939. Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych. Studiował chemię na politechnice w Rydze. Działał w niepodległościowym ruchu socjalistycznym i przygotowywał nawet zamach na carskiego dygnitarza Josifa Hurkę, ale zagrożony aresztowaniem musiał wyemigrować. Kilka lat spędził w Londynie, gdzie poznał Józefa Piłsudskiego, z którym połączyła go wieloletnia przyjaźń. Później przeniósł się do Szwajcarii, gdzie rozpoczął karierę naukową, specjalizując się w elektrochemii. Po powrocie do Polski w 1912 r. jako uznany wynalazca został profesorem Politechniki Lwowskiej, a potem także jej rektorem. Był budowniczym polskiego przemysłu chemicznego. Miał na swoim koncie kilkadziesiąt patentów zagranicznych i krajowych. Gdy został prezydentem RP, prawa do patentów nieodpłatnie przekazał państwu polskiemu. Więcej o Ignacym Mościckim czytaj na str. 28.