Korzenie nowoczesności

źródło: wikipedia

Przyjaciele carów

Kazimierz Paweł Jasiński

Relacje między Rosją a Niemcami do dziś mają wyjątkowy charakter, a ich korzenie sięgają prawie czterystu lat wstecz. Jak doszło do zbliżenia cywilizacyjnego dwóch tak odmiennych kulturowo nacji?

Pod koniec XVII wieku Rosja przedstawiała obraz kraju gospodarczo zaniedbanego, pogrążonego w chaosie i społecznym rozprężeniu. 200 lat niewoli mongolskiej wywarło niszczący wpływ na mentalność Rosjan. Terror, jakiego doświadczyli, sprawił, że dumni Rusini stali się ludźmi pełnymi pokory i skrajnego serwilizmu wobec okupanta, a zarazem okrutnymi wobec siebie i swoich pobratymców. Płatne donosicielstwo, przekupstwo, zwierzęcy strach, a zarazem ślepe posłuszeństwo wobec władzy zrodziły typ Rosjanina nazwanego przez Fiodora Dostojewskiego „drżącą kreaturą”. Potwierdzenie tej dziwnej natury Rosjan znajdziemy w okresie panowania Iwana IV Groźnego, który ograniczając samowolę bojarów za pomocą opriczniny, zapoczątkował skrajnie represyjny system policyjny. Jego budzące grozę metody stały się wzorem postępowania dla późniejszych służb carskich – Tajnej Komisji, Biura Preobrażeńskiego, a w końcu ochrany, która znalazła godnych następców w sowieckim aparacie terroru: Czeka, GPU, OGPU czy NKWD.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Mroczna zagadka

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Paweł Łepkowski

Mroczna zagadka

Piotr Bożejewicz

Gambit Balfoura

Deklaracja Balfoura, czyli brytyjska obietnica ustanowienia „narodowego domu” dla Żydów, zaowocowała utworzeniem Mandatu Palestyny pod zarządem Wielkiej Brytanii