Krwawy chrzest bojowy

red.

Kościuszkowcy walczyli pod Lenino z najwyższym poświęceniem, ale Niemcy zdołali im zadać ciężkie straty i po dwóch dniach wycofano ich z frontu. Dlaczego zatem przez pół wieku fetowano to wydarzenie jako wielki sukces Wojska Polskiego?

Zerwanie stosunków z polskim rządem emigracyjnym w Londynie dało Stalinowi pretekst do włączenia do gry grupy polskich wasali, posłusznych rozkazom z Kremla. W efekcie utworzono z polskich komunistów Związek Patriotów Polskich, na czele którego stanęli Wanda Wasilewska i Alfred Lampe. Aby umocnić ich pozycję, zdecydowano się na utworzenie polskich sił zbrojnych, walczących u boku Armii Czerwonej.
Sowieci mieli dobrego kandydata na dowódcę; był nim przedwojenny podpułkownik Zygmunt Berling. Stalinowi bardzo zależało na pozorach i dlatego żądał, by dowódcą dywizji został przedwojenny polski oficer. Berling nadawał się na to stanowisko idealnie.
Urodził się 27 kwietnia 1896 r. w Limanowej w Małopolsce. W młodości należał do Związku Strzeleckiego, zaś w 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich, walczył w szeregach najpierw 2., a później 4. Pułku Piechoty Legionów. I wojnę światową zakończył w stopniu podporucznika. W 1920 r. został kapitanem. Wsławił się podczas wojny polsko-bolszewickiej obroną Lwowa, za co został uhonorowany Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po wojnie został w wojsku, zaś w 1926 r. podczas przewrotu majowego opowiedział się po stronie Piłsudskiego. Później pełnił różne funkcje, z których najważniejszą było dowództwo nad 4. PP. W 1939 r. odszedł z armii, wg jednych za zaniedbania służbowe, wg innych – za niegodne honoru oficera zachowanie w związku z wyłudzeniem majątku żony podczas sprawy rozwodowej. Mimo wielu próśb, które wystosował, kampanię wrześniową spędził bez przydziału, zaś w październiku 1939 r. został aresztowany przez NKWD i uwięziony. Szybko zdecydował się na współpracę z NKWD i nie podzielił losu swoich kolegów ze Starobielska. Po pakcie Sikorski-Majski trafił do armii gen. Andersa, z której zdezerterował (wydano później na niego wyrok śmierci). Kilkanaście dni po zerwaniu stosunków polsko-radzieckich Sowieci ogłosili utworzenie 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, a świeżo awansowany przez Stalina na generała Berling został wyznaczony jej dowódcą.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Wojna, której zabrakło

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

BOGUSŁAW CHRABOTA

Dwaj na cokołach

Pomniki mają tendencję do uwznioślania nawet najgłupszych idei. Z błaznów i zbrodniarzy potrafią robić świętych