Powiększenie

Gospodarczy zamach stanu

Jakub Wozinski

Prowadzoną przez Franklina Delano Roosevelta politykę Nowego Ładu można uznać za amerykański odpowiednik rewolucji październikowej

Porównanie New Deal do komunistycznej rewolucji, choć na pierwszy rzut oka wydaje się nieco na wyrost, tak naprawdę ma mocne odzwierciedlenie w faktach, gdyż idea Nowego Ładu miała silne komunistyczne inspiracje. Jej intelektualnych korzeni należy się doszukiwać w skrajnie egalitarystycznych hasłach głoszonych już od XVII wieku przez protestanckie sekty, który osiedlały się na Nowym Kontynencie. Ich zwiększona obecność zaznaczyła się jednak dopiero od początku lat 20. XIX wieku, kiedy do Stanów Zjednoczonych przybyły nowe rzesze pietystów, prezbiterian, kalwinów oraz przedstawicieli innych ruchów religijnych.

Protestancki Marks

Charakterystyczną cechą wszystkich tych wyznań, których wpływ na amerykański protestantyzm nazywany jest „drugim wielkim przebudzeniem”, było upowszechnienie się idei mesjanistycznych oraz przekonania o konieczności zbudowania raju na ziemi przy pomocy państwa. W identyczny sposób z idei protestanckiego millenaryzmu czerpał obficie europejski komunizm, głoszący przekonanie, iż wkrótce nadejdą czasy „nowego człowieka”. Karol Marks i jego doktryna nie byłaby możliwa, gdyby nie intelektualna tradycja inspirowanego religijnie utopizmu, stworzonego przez myślicieli, którzy pragnęli, aby wszelkie normy moralne regulowało wszechwładne państwo .

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Wojna, której zabrakło

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

BOGUSŁAW CHRABOTA

Dwaj na cokołach

Pomniki mają tendencję do uwznioślania nawet najgłupszych idei. Z błaznów i zbrodniarzy potrafią robić świętych