Felietony

FOTOPLASTYKON. Liga Morska i Kolonialna

Pan Admin

Przed wojną sanacyjna propaganda twierdziła, że jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Także na to, by posiadać zamorskie kolonie. Między innymi w tym celu w 1930 r. powołano do życia Ligę Morską i Kolonialną, która starała się uzyskać dla Polski kolonie w Afryce (Madagaskar, Mozambik, Angola), a w 1934 r. wykupiła część brazylijskiego stanu Parana, gdzie założyła osiedle polskich kolonistów Morska Wola. Liga sformowała także paramilitarne oddziały, które miały pełnić służbę w przyszłych koloniach Polski. Do czasu ich uzyskania oddziały te prezentowały się na festynach i zjazdach organizowanych przez LMiK.

 

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Dwa oblicza marszałka

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Paweł Łepkowski

Dwa oblicza marszałka

Piotr Bożejewicz

Wojna i demokracja

Deklaracje w sprawach wojny, pieniędzy i śmierci trzeba składać bardzo ostrożnie, choćby się zdawało, że to zwykła retoryka