Powiększenie

Reagan nie był jastrzębiem

red.

Gdy uważnie przyjrzymy się prezydenturze Ronalda Reagana, dostrzeżemy, że był on racjonalnie kalkulującym konserwatystą i pragmatykiem

Jak słusznie zauważył Peter Beinart, „współcześni konserwatyści wyczarowali mitycznego Reagana, który nigdy nie szedł na kompromisy z wrogami Ameryki i nigdy nie wzbraniał się przed walką. Ale prawdziwy Reagan często czynił obie rzeczy. W rzeczywistości były one ważną częścią jego sukcesu". We współczesnym dyskursie politycznym, jak również w różnego rodzaju narracjach historycznych, 40. prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawiany jest jako archetyp twardego męża stanu; polityka, którego asertywność w polityce zagranicznej doprowadziła do upadku Związku Radzieckiego i ostatecznej klęski bolszewizmu. W ostatnich czasach postać Reagana przywoływana jest często w amerykańskiej (ale nie tylko) debacie publicznej w celu ukazania słabości doktryny międzynarodowej Baracka Obamy oraz często bywa wykorzystywana przez środowiska współtworzące mitologię „Gippera" jako oręż propagandowy w walce z rzekomo izolacjonistycznymi tendencjami w Partii Republikańskiej. W Polsce Reagan zazwyczaj przedstawiany jest jako piewca amerykańskiego internacjonalizmu i ucieleśnienie prawdziwej „misji" Stanów Zjednoczonych w świecie – szerzenia demokracji i walki z tyranią oraz totalitaryzmem. I choć mitologia odgrywa często istotną rolę w kształtowaniu postaw moralnych, w analizie historyczno-politycznej jest marnym substytutem poprawnego wnioskowania.

Kowboj tylko w filmach

Patrząc na całokształt prezydentury Reagana, bez mitologicznej otoczki, szczególnie w jej wymiarze międzynarodowym, szybko okazuje się, że był on raczej racjonalnie kalkulującym konserwatystą niż porywczym kowbojem, pojmującym ograniczenia amerykańskiej potęgi i możliwości wpływania na ZSRR, który jednocześnie z powodzeniem wykorzystywał retorykę antykomunizmu w wojnie idei. Połączenie ideowości z pragmatyzmem – to stemple probiercze Ronalda Reagana.

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Wstępniak

Paweł Łepkowski

Mroczna zagadka

ZAMÓW UWAŻAM RZE

Aktualne wydanie Uważam Rze dostępne na www.ekiosk.pl.

Tym żył świat

Felietony

Piotr Bożejewicz

Gambit Balfoura

Deklaracja Balfoura, czyli brytyjska obietnica ustanowienia „narodowego domu” dla Żydów, zaowocowała utworzeniem Mandatu Palestyny pod zarządem Wielkiej Brytanii

Paweł Łepkowski

Mroczna zagadka